' Google Analitycs
Digitalni ortofoto je avionski snimak tla, u digitalnom (rasterskom) obliku koji je posebnim postupcima "ortorektificiran". Ortorektifikacija je postupak obrade fotografije koji uključuje uklanjanje geometrijskih netočnosti zbog perspektive, utjecaja reljefa, leće fotoaparata i sl., kao i uklanjanje razlika u svjetlini i osobinama boja pojedinih fotograma (pojedinačnih avionskih snimaka).

Pomoć

Digitalni ortofoto ovako visoke rezolucije (10 cm) zbog svoje veličine podijeljen je na manje dijelove veličine jedne karte mjerila 1:1000. Svaka karta ima odgovarajuću oznaku.

Korisničko sučelje omogućuje odabir pojedinog ortofoto lista prema njegovoj oznaci, koji se zatim može prikazati na karti. Uz ovu kartu vezane su kontrole za navigaciju, približavanje (zoomIn) ili udaljavanje (zoomOut), kao i za odabir područja za prikaz (zoom Area). Unosom naziva ulice pa klikom na gumb Traži ortofoto se pozicionira na područje tražene ulice. Detaljnije upute za korištenje komandi za navigaciju pogledajte ovdje.
Preko manje karte koja je smještena na stranici gore lijevo moguće je brže pozicioniranje na neko područje grada dok strelice ispod služe za navigaciju po manjoj karti.

Uključivanjem opcije Katastar na karti će se, kod širina karte ispod 1000 metara, prikazivati katastarska podloga grada. 

Karte se prikazuju u rasterskom formatu (jpg). Aplikacija je testirana na FireFox-u 2.0, ali možete koristiti i neki od Microsoftovih internet pretraživača.

Ispis karte moguć je u pdf formatu, pritiskom na dugme PDF u dnu stranice. Karta će biti pretvorena u PDF format i poslana pretraživaču. Potrebno je imati instaliran "Adobe PDF Reader".

Uvjeti korištenja

Pristupom na web stranicu Digitalnog ortofota Grada Rijeke korisnik je dužan prihvatiti sljedeće uvjete korištenja:

Grad Rijeka ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu kao rezultat upotrebe podataka sa Digitalnog ortofota Grada Rijeke.
Podaci na ovoj web stranici mogu se u svako vrijeme ažurirati i za te promjene ne snosimo odgovornost. Korisnik naših podataka prihvaća sve rizike koji mogu nastati njihovim korištenjem i prihvaća ih koristiti isključivo za vlastite potrebe i na vlastitu odgovornost.
Grad Rijeka ne jamči da će ova Internet lokacija biti u svako vrijeme dostupna korisnicima.

Zabranjeno je svako mijenjanje, umnožavanje i distribuiranje podataka sa navedene web stranice u bilo kojem obliku. Podatke nije dopušteno distribuirati prema trećim osobama.

Grad Rijeka također raspolaže pravima za dizajn, slike i ostala programska rješenja web stranice Digitalnog ortofota Grada Rijeke.

Grad Rijeka zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i ne odgovara za posljedice nastale zbog tih promjena.
Katastarske podloge su samo informativnog karaktera i Grad Rijeka ne odgovara za točnost i ažurnost tih podataka.


Primjedbe i pohvale

Želite li nas pohvaliti ili uputiti nam kritiku molimo Vas da koristite Pohvale i pritužbe na našem portalu www.rijeka.hr.